Brandflygets framtid avgörs i höst

Så gott som samtliga av de 30 remissinstanser som yttrat sig över Räddningsverkets förslag att dra sig ur skogsflygbevakningen vill att staten och Räddningsverket fortsätter ta det ekonomiska ansvaret för verksamheten. Anna-Karin Hamrén på Räddningsverket säger till P4 Kalmar att man väntar att få in 300 svar och att man först därefter tar ställning till frågan.
Enligt Anna-Karin Hamrén måste Räddningsverket spara pengar och tvingas man genomföra besparingarna så kan det bli svårt att fortsätta med brandflyget. Räddningstjänsterna i Kalmar län är en av de remissinstanser som har hunnit yttra sig och kräver en fortsättning av nuvarande systemet och helst en utveckling av det.