Ramaskri i Ruda

Under fredagen kommer ett demostrationståg gå genom Högsby med slutmål Migrationsverket.

Det är Ruda-bor som kommer protestera mot den planerade avvisningen av familjen Rama från Kosovo som sedan ett och ett halvt år bor i Ruda.

Familjen Ramas öde har engagerat hela samhället.

Ett 100-tal rudabor har skrivit på protestlistorna som idag kommer överlämnas till Migrationsverket.  Föreningen RAMAskri som bildats för att driva famlijen Ramas sak håller även på att samla in pengar för att de ska kunna få rättshjälp.