Handikappad i kläm mellan myndigheter

En handikappad 19-åring i kalmartrakten har på sistone bollats fram och tillbaka mellan olika boenden. Tack var att en rad vänner ställt upp har vardagen blivit något så när uthärdlig för pojken som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder.

Av olika anledningar anser varken kommunen eller landstinget att de kan ta ansvar för pojken fullt ut. Lösningen de senaste veckorna har blivit att en rad vänner till familjen tar tagit hand om 19-åringen dagtid, medan han bott på en klinik nattetid.

19-åringen fostermamma har anmält hanteringen till både justitieombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen och länsstyrelsen.