Historiskt vägbygge i sydvästra Nybro

I Nybro inleddes på fredagen den största vägsatsningen någonsin i kommunen. Det är den nya västra infarten till centrum från riksväg 25 som blir av efter 30 års diskuterande.

Infarten ska göra trafiksituationen i stadens sydvästra del säkrare både för tåget, tunga landsvägstransporter och övriga trafikanter. Trafiken leds bort från skolor och bostadsbebyggelse.

Projektet beräknas kosta 50 miljoner kronor, varav kommunen står för 30 miljoner. Arbetet med den nya infarten beräknas vara klart nästa höst.