Fängelset i Västervik växer

Nu under vintern och våren kommer kriminalvården att ta över ytterligare flera byggnader på Gertrudsviksområdet i Västervik och därmed ge plats för ännu fler fångar och därmed fler anställda.

Åsa Lindborg kriminalvårdschef i Västervik säger att hon nu håller på att rekrytera ytterligare dryga 60 medarbetare förutom de 120 som redan jobbar i verksamheten.
– Nästa höst när fängelset i Västerviks centrum läggs ned och allt koncentreras till Gertrudsvik kommer vi att ha 280 interner i Västervik. Och därmed kommer Västervik att bli ett av landets största fängelser, säger Åsa Lindborg till P4 Kalmar.
Dessutom kommer fängelset att investera i olika avdelningar, bland annat en stor verkstad för 100 interner, och kanske också ett eget kök, enligt Åsa Lindborg