Färjor får kameraövervakning om domstol säger ja

Nu ska länsrätten besluta om destination Gotland ska få sätta upp 50 övervakningskameror på Gotlandsfärjorna.

Länsstyrelsen har redan sagt ja men anställda har protesterat och menar att det är integritetskränkande. Något som JK håller med om.
Men länsstyrelsen tycker att säkerhetsaspekten väger tyngre, och påpekar att kameror redan finns i bland annat badhus, kyrkor och biografer.