Regionförbundet ansöker om klimatmiljoner

Regionförbundet i Kalmar län ansöker nu om 39 miljoner i klimatinvesteringsbidrag. Pengarna ska gå till investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser.

I hela landet har det lämnats in ansökningar om totalt 2,4 miljarder kronor i bidrag till klimatinvesteringsprogram, Klimp. Det finns 350 miljoner kronor att fördela. Vilka som får bidrag avgörs i maj 2007.