Fler får cancervård nära hemmet

Kalmar läns landsting har beslutat att dra ner på antalet cancerpatienter som ska få vård vid universitetssjukhuset i Linköping. Man sparar in fyra miljoner kronor per år genom att ge vården hemma istället.

Det här gör att vården blir dyrare än planerat i det nya hus som byggs vid sjukhuset i Linköping där cancervården för regionen ska bedrivas.

Gunilla Gunnarsson, chef för Kirurgi- och onkologiskt centrum, anser att Kalmar läns landsting bör fundera över att ändå vara med och betala för den skräddarsydda strålbehandling som sjukhuset i Linköping troligen blir ensamt om att erbjuda i framtiden.