Reningsverket i Borgholm igång igen

Reningen av avloppsvatten från reningsverket i Borgholm, som förstördes i en brand i söndags, kommer troligen igång i eftermiddag. Det är dels grovrensningen som startar, men också den biologiska reningen som visat sig fungera.
Däremot dröjer det en tid innan reningsverket är i full drift med bland annat kväve och fosforreduktion. Idag sitter representanter för Borgholms kommun med försäkringsbolaget och diskuterar återuppbyggnaden av det nedbrunna reningsverket.