Landstinget satsar på cancerpatienter

Landstinget i Kalmar län erbjuder cancerpatienter vård där den finns närmast, det säger Carl-Eric Nordgren, chef för länssjukhuset i Kalmar. Som svar på frågan varför landstinget framöver kommer betala fyra miljoner kronor mindre till universitetssjukhuset i Linköping för cancervård nästa år.

Enligt Carl-Eric Nordgren kommer man fortfarande betala runt 30 miljoner kronor till landstinget i Östergötland så att cancerpatienter från Kalmar län ska kunna få vård i Linköping. Och beslutet att betala mindre är väl förandrat i flera instanser i hela regionen.

Sedan ett par år tillbaka har man på länssjukhuset i Kalmar möjlighet att erbjuda strålningsbehandlingar och även medicinsk behandling mot cancer. Och eftersom utvecklingen hela tiden går framåt och sjuhuset satsat på mer personal inom området, kan man i dag erbjuda lika bra vård i Kalmar som i Linköping när det rör sig om de stora cancergrupperna, så som bröst- och prostatacancer.

De patienter som bor i de norra delarna av länet och som känner att de har närmare till Linköping kommer även i fortsättningen få behandling där, liksom i de fall där Kalmar inte har samma kompetens som i Linköping.

Dessutom ser man att allt fler personer drabbas av cancer, det vill säga, antalet patienter som behöver vård blir fler och fler för varje år. Därför utökar man tiden som man använder strålningsacceleratorn på länssjukhuset. I dag används den åtta timmar om dagen, framöver kommer den att användas tolv timmar om dagen, och det gör att man kan ta emot ännu fler patienter.