50 nyanställs på Scania i Oskarshamn

Minst 50 nya jobb skapas vid lastbilstillverkaren Scania i Oskarshamn. Efterfrågan på Scanias lastbilar är större än någonsin, inte minst i östra och centrala Europa pekar försäljningskurvan rakt uppåt och det goda orderläget gör nu att ytterligare ett 20-tal hytter per dag ska tillverkas i Oskarshamn.

I början av 2005 varslades 190 anställda och totalt 120 av de omkring 2000 anställda sas sen upp. Men ungefär 70 återanställdes sen och när man nu anställer 50 ytterligare är man tillbaka på samma nivå som i början av 2005. Orsaken är en ökad orderingång.

Sedan sommaren har fabriken ökat sin tillverkningstakt tre gånger och därför ser man nu ett behov av att anställa ytterligare 50 personer.

En av platscheferna, Fredrik Allard, säger till P4 Kalmar att det går bra för Scaniakoncernen och framförallt för Scania i Oskarshamn. På fabriken har sjukfrånvaron minskat medan kvalitén och också produktiviteten ökat under hösten. Efter den tredje orderökningen på kort tid klarar man inte av produktionen med den befintliga bemanningen utan de har redan påbörjat rekryteringen av det drygt femtiotalet nya medarbetare som kommer att behövas.