Stora barngrupper vanligast i Vimmerby

Det är stor skillnad på hur många barn som finns i varje grupp på förskolorna i Kalmar län. Vimmerby kommun har de största barngrupperna i länet och där består alla förskoleavdelningar utom en av 18 barn eller fler. De flesta grupperna i Vimmerby har 22 barn. Hultsfred har de minsta barngrupperna i länet med ett genomsnitt under 18 barn per grupp.