Konsekvenser av ny arena diskuteras

Under tisdagen togs vad som kan bli ett viktigt steg mot att en nya fotbollsarena ska bli verklighet i Kalmar. Kommunledningen i Kalmar träffades för att gå igenom vilka konsekvenser för miljön och stadsbilden som en ny arena strax norr om Ikea skulle få.

Det är inhyrda konsulter som tittat närmare på konsekvenserna. Dels ska själva arenan byggas, och den bästa platsen är enligt genomgången precis norr om den gamla Volvofabriken och väster om E22:an. Där finns mark som idag till en viss del används som parkering. Dels ska också 3000 parkeringsplatser läggas någonstans, och dessutom ett antal träningsplaner. Det är främst dom anläggningarna som kommer att få konsekvenser för den kultur- och naturmiljö som finns i närheten, enligt konsulterna.

Trafikbuller och luftföroreningar kommer att öka, visar utredningen, men samtidigt finns redan E22 i närheten, där mycket trafik förs fram. Denna Europaväg innebär också en säkerhetsrisk för själva arenan, bland annat kan bilar köra av vägen in på området, och transporter av farligt gods utgör en viss risk i närheten av en arena där 11.000 åskådare skulle få plats. Därför föreslås bariärer och säkerhetsavstånd mellan bilvägen och anläggningen.

Den föreslagna arenan får inte heller bli för hög, enligt konsekvensbeskrivningen. Då skulle den kunna störa den närliggande flygplatsen i Kalmar, som är av riksintresse. Belysningen måste också formas så att den inte förvillar piloter i luften.

Frågor som kvarstår att lösas är bland annat var de 3000 parkeringsplatserna ska ligga och hur dagvattnet ska skickas vidare. Klart är att den 30 meter höga Ikea-skylten får konkurrera med ett nytt landmärke i entrén till Kalmar för bilister som kommer till staden norr ifrån – om arenan byggs.