Gott om jobb nästa år i länet

Arbetslösheten fortsätter att minska, sysselsättningen ökar och antalet lediga jobb ökar också, det visar den prognos för nästa år som länsarbetsnämnden presenterade på tisdagen. 

Bland annat räknar man med 15 000 lediga jobb nästa år, 3 000 fler än i år.

Men i en enkätundersökning man gjort bland länets företag visar det sig att var fjärde företag lider av arbetskraftsbrist redan idag, och det betyder att det saknas kompetens bland de arbetssökande att möta efterfrågan.

Länsarbetsdirektör Karin Ericsson säger till P4 Kalmar att man nu kommer arbeta med att försöka matcha rätt person till rätt arbete oavsett var man bor i landet. Man ser också framåt. Därför ska ungdomar informeras om hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut och var behovet av arbetskraft kommer att behövas i framtiden.

Dessutom säger Karin Ericsson måste företagen profilera sig själva och göra arbetsplatserna attraktiva.