Förmedling hjälper företag hitta ägare

Ungefär 2000 av länets företag står inför generations- eller ägarskiften de närmaste tio åren. Cirka en tredjedel av alla generationsskiften misslyckas och företagarna idag ser svårigheter att själva hitta köpare och deras organisation och statliga Nutek har nu uppmärksammat problemet.

Ett sätt att hitta en köpare är då företagsförmedling där Swedbank idag har varit tidigt ute att förmedla företag till salu i större skala. Under året så har man gjort ungefär 35 säljuppdrag i länet säger Fredrik Jutnäs som är chef för Swedbank i Kalmar.