Ölandsförening bygger inomhushall

Nu bygger Algutsrums IF på Öland en egen inomhushall med konstgräs. Det gör de helt i egen regi utan hjälp av kommunen. Satsningen ska delvis betala sig genom uthyrningen så småningom, dessutom ska klubbmedlemmar arbeta ideellt för att hålla nere byggkostnaden.

Får bara föreningen klartecken för att starta bygget så ska inomhushallen byggas söder om den befingliga fotbollsplanen i Algutsrum.