Ännu fler jobb skapas i Electroluxfabriken

En ny svensk transformator kan komma att på sikt skapa 80 nya arbetstillfällen i Västervik. Det är företaget Hexaformer som i början av nästa år startar tillverkning av en ny typ av transformatorer i Electrolux gamla dammsugarfabrik.

Planen är att produktionen ska va i gång i mars nästa år och till att börja med ska 20 personer anställas.

Belgiska maskintillverkaren Soenen satsar 20 miljoner kronor i projektet. Energimyndigheten bidrar med 4,8 miljoner som bland annat ska gå till forskning.