Jordbruksministern får faddergård i länet

Den nya jordbruksministern Eskil Erlandsson från Kronoberg får idag en faddergård från Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Det är 31-årige lantbrukaren Robert Johanssons gård i Högsby kommun som blir ministerns faddergård. Tanken är att Eskil Erlandsson och LRF genom det här ska hitta nya former för att diskutera unga lantbrukares företagarfrågor.