Få utländska studenter på högskolan

Andelen högskolestudenter med utländsk bakgrund ökar i landet, men Högskolan i Kalmar tillhör de högskolor i landet som har lägst andel. Det visar en rapport som Statistiska centralbyrån, SCB, gjort tillsammans med Högskoleverket.

Andelen studenter med utländsk bakgrund i Sverige har ökat med fem procent från läsåret 1996/97 till sexton procent. Vid Högskolan i Kalmar är andelen studenter med utländsk bakgrund åtta procent.

Den stora variationen mellan högskolorna när det gäller andelen utrikes födda beror till stor del på vilka utbildningar som högskolorna erbjuder och på befolkningens sammansättning i högskolans upptagningsområde.

Katarina Stjärnfeldt som är chef för studentrekryteringen säger till SR P4 Kalmar att den låga andelen beror på att det bor få människor med invandrarbakgrund i regionen men att det vore en fördel för högskolans utveckling om man hade en bredare mångfald bland studenterna.