Tre fack diskuterar sammanslagning

Ännu en sammanslagning av fackförbund är på gång. Det är förbunden Pappers, Grafikerna och Skogs- och Träfacket som utreder om det skulle vara möjligt att slå ihop förbunden, eller öka samarbetet på andra sätt. Som bakgrund anges att branscherna har mycket gemensamt, att företagen får konkurrens utifrån och att många rationaliseringar har skett.