Begäran om votering ignorerades

Kommunfullmäktige i Torsås får bakläxa av länsrätten när det gäller ett beslut att införa en halv tjänst som kommunekolog. Det är miljöpartisten Jessica Lundgren som anser att beslutsgången inte gått rätt till.

Jessica Lundgren ville att tjänsten skulle vara på heltid, men kommunstyrelsens förslag som innebar att tjänsten skulle vara en halvtid klubbades igenom av ordföranden utan att ta hänsyn till att Jessica Lundgren begärde votering i frågan.

Enligt länsrätten så stödjer flera av kommunfullmäktiges ledamöten Jessica Lundgrens påstående och därför upphäver man nu kommunfullmäktiges beslut.