Kritiserar diskriminering till sjöss

I ett brev till infrastrukturminister Åsa Torstensson kräver Sjöbefälsförbundet att den svenska regeringen skapar konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska redare vid upphandling av inrikestrafik.

Svenska redare under svensk flagg diskrimineras, enligt Sjöbefälsförbundet eftersom ett fartyg måste gå i utrikestrafik för att få statligt stöd. Det gör att exempelvis finska och danska rederier får en konkurrensfördel på cirka 50 miljoner kronor per år, enligt förbundet.