Anmälningar om utsatta barn utreds inte

Socialförvaltningen i Kalmar får kritik av länsstyrelsen för brister i arbetet med utsatta barn. Utredningar läggs ner på alltför lösa grunder och man talar inte tillräckligt med de berörda barnen, hävdar länsstyrelsen.

Av de anmälningar om missförhållanden som görs leder fyra av tio inte ens till utredning. Ofta nöjer man sig med föräldrarnas försäkran om att allt står rätt till.