150-årig tidning står stark

Vimmerby Tidning som i år fyller 150 år har idag en starkare ställning än någonsin tidigare. För trots en minskning av befolkningen så ökar tidningens upplaga år efter år.

Chefredaktör Bengt Ingemarsson säger att framgången bland annat beror på att människor uppskattar att tidningen ofta tar deras parti gentemot myndigheterna och att tidningen kämpar för orten och det lokala.

- Vi har närkontakten med folk och det uppskattar man, säger Bengt Ingemarsson till P4 Kalmar.