Lägst kyrkoavgift i Oskarshamn

Att vara medlem i Svenska kyrkan är dubbelt så dyrt på norra Öland som i Oskarshamn. Nästa år ska de boende på norra Öland betala nästan två procent av sin inkomst i kyrkoavgift mot knappt en procent för oskarshamnarna som slipper billigast undan i länet.

Att det är dyrt på norra Öland har att göra med få församlingsamlingsmedlemmar och att det är tätt mellan de kyrkor som ska underhållas. Det skriver Östran.

Kyrkan har ett utjämningssystem, men detta bidrar alltså långt ifrån till att ta bort alla orättvisor.