Oklart med försäkringspengar i Borgholm

Efter att reningsverket i Borgholm brann i söndags hade representanter från kommunen ett första möte med sitt försäkringsbolag igår. Skadorna på reningsverket är omfattande och mycket ska renoveras. Men tidigast nästa vecka kommer besked om hur man ska gå vidare och hur mycket renoveringsarbetet kommer att kosta.
Samtidigt är rensningen av avloppsvattnet från Borgholm är till viss del igång och de badvattenprover som gjorts på badplatser runt Borgholm har hittills varit bra och det går att bada.