Digitala journaler införs på bred front

Nu närmar sig dom riktigt stora utmaningarna för landstingets satsning på att koppla ihop all information om patienterna i ett gemensamt datasystem. I vår införs det på bred front och livsviktiga enheter som akuten, intensivvårdavdelningen och anestesi kommer bli beroende av det omdiskuterade systemet.

IT-strategen Peter Alvinsson är inte orolig utan ser istället stora framtida vinster med systemet. De problem i programvaran som upptäcktes tidigare i år har åtgärdats.

Det nya IT-stödet ska se till att alla handlingar kring en patient, journaler, recept, röngtgenbilder och så vidare blir tillgängiga via datorn för att alla som jobbar med patienten. Det infördes i våras på psykiatriska klinikerna och har nyss införts på de kliniker som jobbar med barn bland annat efter några månaders förskjutning på grund av problem som skulle kunnat leda till risker för patienterna, om det inte åtgärdats.

Införandet av Cosmic som systemet heter kommer ta något längre än man först trodde. Om ett drygt år räknar Peter Alvinsson med att Cosmic, som systemet heter, finns på alla enheter inom sjukvården. Det dröjer ytterligare något år innan det hela fungerar fullt ut som det är tänkt. Men erfarenheten visar att det måste få ta tid för att det ska bli den kvalitétshöjare som är tanken med det hela.

- Verksamheten måste ha mer tid för att använda systemet, säger Peter Alvinsson.