Bygget av polishuset i Kalmar försenat

Byggandet av Kalmars nya polishus ser ut att bli allt mer försenat. Bygget har överklagats av grannen Arla som i måndags kom in med sitt yttrande till länsstyrelsen. Tidigast i mitten av januari vet vi hur det blir, men överklagar parterna då kan beslutet komma ännu senare i vår.

Turerna kring det nya polishuset i Kalmar har varit många. Kommunfullmäktige i kalmar sa i augusti ja till en ändrad detaljplan för området där polishuset ska ligga. Markarbetena började men stoppades för i sista stund överklagade närmsta grannen Arla till länsstyrelsen. De tycker polishuset kommer att ligga för nära den egna verksamheten och vill därför att detaljplanen upphävs.

Kalmar kommun lämnade sedan in sitt yttrande till länsstyrelsen, ett yttrande som arla tagit del av och i måndags kom arla in med sitt yttrande. Nu ska länsstyrelsen ta beslut i frågan, troligen blir det före nyår. Och så säger man om man går på kommunens linje och godkänner detaljplanen elle rom arla får rätt och därmed upphäver detaljplanen. Oavsett vad länsstyrelsen säger har arla och kommunen tre veckor på sig att överklaga till regeringen. Allt pekar på att det blir så oavsett länsstyrelsens beslut. Då är vi inne i mitten på januari nästa år och sedan börjar det om med yttranden till regeringen innan den tar beslut i frågan om detaljplanen kring det nya polishuset. Och hur långt tid det tar vet ännu ingen.

Går regeringen på Arlas linje och upphäver detaljplanen måste den göras om och allt blir än mer försenat. Under tiden så står bygget vid Erik Dahlbergsväg still och det ser allt mörkare ut för polisen att kunna flytta in i sitt nya hus som det var tänkt nästa höst.