Arbetsmiljötjänster i Kalmar i fara

Många av de tolv jobben vid arbetsmiljöverket i Kalmar kan vara hotade. I värsta fall kan hela kontoret komma att läggas ner.

Verkets anslag minskas med 28 procent i den nya statliga budgeten. Inspektionerna ute på landets arbetsplatser, som görs för en bra och säker arbetsmiljö väntas minska i motsvarande grad, skriver Östran.

Kalmarkontoret sorterar under Växjödistriktet där totalt 57 inspektörer är verksamma. En av inspektörerna i Kalmar, Alf Karlsson, befarar att de som får jobba kvar får jobba hemifrån eller med Växjö som bas.