Stödet till villaägare redan slut

Det statliga bidraget till de som byter från oljeuppvärmning till miljövänligare alternativ är redan slut trots att det skulle räcka i fem år.

Från 1 januari i år har villaägare kunnat söka bidrag för att byta oljepannan mot pellets, värmepump eller fjärrvärme. Stödet var tänkt att räcka till och med 2010, men redan nu har Boverket fått in ansökningar för mer än de 450 miljoner som avsatts.

Bidraget har kritiserats för att skapa en ryckig marknad för energibranschen och några nya pengar finns inte anslagna.