Folkpartiet vill ha entreprenad

Låt Oskarshamns sjukhus drivas på entreprenad av någon annan än Landstinget - det föreslår Folkpartiet i sitt handlingsprogram inför landstingsvalet. Partiets förstaman på landstingslistan, Lars Hamrin menar att alternativa driftsformer kan vara ett sätt att förbättra arbetsklimatet och samtidigt göra vården bättre.
Sjukhuset i Oskarshamn ska inte säljas ut enligt Folkpartiets förslag, utan landstinget ska fortfarande vara ägare men någon annan ska sköta driften och landstinget ska i stället köpa tjänsterna. Man är inte främmande att gå vidare med samma arbetssätt på andra sjukhus om provet slår väl ut. Den usla landstingekonomin vill Folkpartiet förbättra dels genom ökad satsning på förebyggande vård och att göra vården effektivare med snabbare insatser och kortare köer. Partiet sätter stor tilltro till att få möjlighet att radikalt förbättra samarbetet mellan landstinget, kommuner, Länsarbetsnämnden och framförallt Försäkringskassan.