Landstinget sparsamt med inköp och nyanställningar

Landstinget inför nu investeringsstopp efter beskedet att ekonomin ser sämre än väntat, prognoserna pekar ju på ett underskott på 80 miljoner kronor. Inga investeringar uttöver det som är planerat sen tidigare får göras, undantaget sådana som handlar om patientsäkerhet. Landstinget inför också en så kallad nyanställningsprövning, vilket inte innebär anställningsstopp, men en mer restriktiv hållning till nyanställningar.