Sämre ekonomi än väntat för landstinget.

De senaste prognoserna från landstingsdirektör Johan Assarsson pekar på ett underskott i år på 80 istället för tidigare beräknade 50 miljoner kronor. Enligt landstingsrådet Ulf Nilsson är det två saker som gör att man inte har nått så bra resultat som man räknat med. - Vi ser inte effekterna fullt ut på vardagsrationaliseringarna på 2 procent, och vi har en besvärlig utveckling för läkemedel.
Ulf Nilsson hoppas att kostanderna ska minska under hösten, och lyckas man inte kan det komma nya sparkrav. - Är det så att man känner att det här inte räcker till så måste man vidta mera åtgärder ute i verksamheten.