Vårdens nya telefonsystem får godkänt av patienter

Trots vissa problem i inledningen så är majoriteten av de boende i Kalmar län nöjda med det nya telefonsystem som installerats på flera vårdcentraler i länet. Det visar en ännu inte publicerad undersökning som landstinget genomfört och som P4 Kalmar fått ta del av.
Det kallas Tele Q-systemet och det innebär att en person istället för att vänta i telefonkö får en tid i luren när sjukvårdspersonalen ringer tillbaka. Av de 537 personer som tillfrågats i landstingets undersökning tycker 86% att systemet är bra eller mycket bra. Bara 7% tycker att systemet är dåligt. Men det har också förekommit problem, framför allt på grund av tekniken. Vissa samtal har kommit bort och en del patienter har fått vänta längre än vad som sagts i telefonen. Men enligt Ann-Margret Kvarnefors arbetar landstinget hela tiden på att förbättra systemet.