Oskarshamnsföretag satsar i öst

Ett nybildat företag ska ge företagarna i Oskarshamn fasta och bättre relationerna med de nya marknaderna i östeuropa. Det projekt man drivit i flera år under namnet Baltcent blir nu ett eget bolag med namnet Baltic Bridge.
Tanken med företaget är att hjälpa olika aktörer att skapa, understödja och utveckla affärsrelationer i Baltikum, Polen och Ryssland. PO Hossmark på Företagscentrum i Oskarshamn är en av de drivande bakom Baltic Bridge och han ser Östersjöetableringen som en ödesfråga för företagen i Oskarshamn. Enligt honom har man inte råd att stå vid sidan om när andra satsar.