Konkreta löften ska förbättra länets hälsa

Socialdemokraterna i Kalmar län har presenterat en rad konkreta mål för minskad ohälsa i länet i dag. Bland annat vill man anställa fler personer inom skolan, vården och omsorgen och öka inflytandet för personalen.
Dessutom vill man tillsätta en beredning mot ohälsa tillsammans med olika aktörer på arbetsmarknaden. Och för att minska långtiddsjukskrivningarna vill socialdemokraterna att Kalmar län ska bli ett av de län där man provar en modell som bygger på samarbete mellan vården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheterna. En modell som har hämtats från ett område i Göteborg, där antalet långtidssjukskrivna har börjat minska.