Statsbidrag har kortat köer

Idag presenterade landstinget en första utvärdering av de så kallade tillgänglighetspengarna, ett öronmärkt statsbidrag på 33 miljoner kronor. Pengarna har bland annat gett Kalmar läns landsting möjlighet att under årets första sex månader utföra 140 extra gråstarrsoperationer vid sjukhuset i Västervik.
Tillgänglighetspengarna har även bekostat tre nya operationslag vid länets samtliga tre sjukhus och ytterligare ett operationslag ska rekryteras under hösten. En tredjedel av bidragspengarna har gått och ska gå till telefonkösystemet Tele Q och till fler sjuksköterskor inom länets sjukvårdsrådgivning.