Bostadsbrist i Vimmerby

Vimmerby kommun är idag en av få kommuner i länet och den enda i norra länsdelen som inte har några tomma lägenheter, utan tvärtom en lång bostadskö till centralorten. Jan Erixon, VD på det kommunala bostadsföretaget Wimarhem, säger till P4 Kalmar att man idag har över 200 aktivt sökande i bostadskön och att problemen kommer att öka då nya stora företag ska etablera sig på orten, till exempel Arla Foods.
Det stora bekymret är, enligt Erixon, att det man idag bygger inte går runt ekonomiskt. Samtidigt så har det kommunala bostadsbolaget ett socialt ansvar för att det blir nya bostäder i kommunen, men bostadsbolaget kan inte lösa allt.