Naraghi reserverade sig mot SSU beslut

När SSU:s förbundsstyrelse skulle göra upp om hur ungdomsförbundet skulle ledas den närmaste tiden reserverade sig Laila Naraghi från Oskarshamn mot beslutet.

I reservationen skriver hon och två andra i förbundsstyrelsen, Kalle Larsson och Johan Sparrman att de är emot att SSU:s förbundsstyrelse fortsätter att göra upp i slutna rum.

Laila Naraghi och de andra som reserverade sig menar att det hade varit bättre med en tillförordnad ordförande istället för den tillfälliga lösningen med Mattias Vepsäs. Dessutom tycker de det är olämpligt att ha en ledning som bara består av män i en feministisk organisation.