Rosengren ger inga löften till Swedspan

Näringsminister Björn Rosengren kan inte leverera någon lösning för att rädda spånskivefabriken Swedspan i Hultsfred. I går kunde vi berätta att Swedspans ägare planerar att dra tillbaka planerna på att bygga en ny fabrik i Hultsfred och eventuellt flytta produktionen utomlands. Anledningen är att produktionen inte lönar sig eftersom råvaran är för dyr.
Näringsminister Björn Rosengren hänvisar till den skatteutjämningskommitté som just nu ser över råvarutillgången till biobränsleanläggningar och spånindustri. Men några löften om billigare råvara för spånskivetillverkning kan han inte utlova. Därmed så finns det i dag ingen möjlighet för Swedspans ägare att nå den lönsamhet som krävs för att den planerade investeringen på 300 miljoner ska bli av. 150 anställda arbetar vid Swedspan i Hultsfred.