Patient avled efter felmedicinering

Ett fall av felmedicinering vid medicinkliniken på Västerviks sjukhus har anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Det efter att patienten avlidit. Det var en patient som fick nedsatt njurfunktion och var tvungen att genomgå dialys efter en felmedicinering.

Mannen blev extra infektionskänslig efter dialysen och hjärtmedicinen han åt togs bort på grund av njurarna vilket försvagade honom. Det enligt mannens dotter, som gjort anmälan. Dottern tror att felet kan ha bidragit till att pappans allmäntillstånd så han fick en hjärtinfarkt och avled.