18 miljoner i minus för högskolan

Högskolan i Kalmar redovisar ett minus i budget inför nästa år på 18 miljoner kronor. Det är främst ett sviktande elevunderlag och höga lokalkostnader som är orsaken till under skottet enligt högskolans rektor Agneta Bladh, som också säger att det nu ligger det på de nytillträdda prefekterna att genomföra besparingar, öka intäkterna genom uppdragsutbildningar eller försöka öka forskningsanslagen.