Nej till medborgarförslag om parkering

Västerviks kommunledning sa på tisdagen nej till ett så kallat medborgarförslag – om att bygga en jätteparkeringsplats vid Ljungheden vid infarten och sedan köra människorna med buss till och från centrum.

Kommunledningen gick på tekniska nämndens åsikt att ett sånt förslag skulle vara orimligt, eftersom endast ett fåtal bilister skulle utnyttja parkeringsmöjligheten.

Det finns istället andra platser nära centrum där p-platser kan anläggas enligt kommunen – och föreslår utmed huvudleden Södra Järnvägsgatan och Slottsholmsvägen.