Överklaganden av byggärenden leder sällan till förändring

Överklaganden av kommunala beslut i plan- och byggärenden leder sällan till några förändringar. En genomgång som Sveriges Radio Kalmar gjort av de ärenden som avgjorts i Kalmar län de senaste två åren visar att länsrättens beslut bara lett till förändring i ett av sju fall.

Totalt avgjordes 47 ärenden under de två åren, i sex av fallen ändrades detaljplanen, i ett delvis. Men i 40 av fallen, drygt 85 procent, stod kommunens beslut fast.

Swante Friberg, som bor i Kalmar kommun, överklagade bygget av IKEA. Men hans överklagande godkändes inte eftersom han inte ansågs vara direkt berörd som granne till området. Men han säger till Sveriges Radio Kalmar att han tycker det är viktigt att möjligheten finns att kunna påverka kommunala beslut.

Just nu handläggs ett överklagande om detaljplanen i Stadsparken i Kalmar där det ska byggas nytt konstmuseum på regeringsnivå.