Brännvinsbränneri industriminne

Kyrkeby brännvinsbränneri utanför Vissefjärda söder om Emmaboda har utsetts till årets industriminne i Sverige av Svenska industriminnesföreningen. I dag är Kyrkeby i Småland och Folkestorp i Skåne de enda två bevarade potatisbrännerierna i landet.
Byggnaden har sedan slutet av år 2000 varit byggnadsminnesförklarad, men redan vid nedläggningen 1971 beslutade bränneriets sista ägare, bröderna Skårin, att det skulle bevaras orört som industriminne från en gången epok. Bröderna Skarin skänkte 1988 bränneriet till Vissefjärda hembygdsförening, som svarar för anläggningens underhåll och fortbestånd idag.