Regeringen vill ha bättre lärarutbildningar

Regeringen fattar under torsdagen beslut om åtgärder för att få bort kvalitetsbristerna i den svenska lärarutbildningen.

Högskolor med lärarutbildning ska få ett halvår på sig för att kartlägga sina problem med kvalitetsbrister, särskilt när det gäller examination. Och de högskolor som inte rättar till bristerna förlorar sin examinationsrätt.

För att underlätta en kvalitetshöjning på lärarhögskolorna satsar regeringen 120 miljoner kronor och en utredning om lärarutbildning ska tillsättas våren 2007