Farlig tarmbakteri gjorde småbarn sjuka

Två små barn i Kalmar har smittats av den farliga bakterien ehec. En av de drabbade är Alexander, nio månader, som blev dödssjuk och tvingades genomgå blodtransfusioner. Hans mamma, Susanne Boström, rekommenderar alla föräldrar att inte vänta med att åka till sjukhus om de misstänker ehec-smitta. Smittkällan är fortfarande oklar men förmodligen har barnen kommit i kontakt med bakterien genom förorenat badvatten.
Bakterien kan ge blodiga diarréer, njursvikt och i värsta fall leda till döden. Smittan sprids genom t.ex kontakt med djurbajs. Men enligt smittskyddsläkare Claes Söderström är det ingen fara om man bara tvättar händer eller föremål som varit i kontakt med t.ex en komocka med tvål och vatten. På andra håll i södra Sverige har ytterligare åtta barn drabbats.