Fler donerar organ

Antalet donerade organ har ökat. Hittills i år har organ från 136 avlidna personer donerats. Det är den högsta siffran sedan 1991. Men skillnaderna är stora mellan olika delar av landet.

Det skriver Dagens Nyheter. Vid landets 71 sjukhus med intensivvårdsavdelning saknar många donationsansvarig sjuksköterska och läkare.

Vid de tre sjukhusen i Kalmar län finns donationssamordnare och handlingsplaner när det blir aktuellt med organdonation.