Kulturen ingen prioriterad valfråga

Kulturen är inte något som är högt prioriterat inför riksdagsvalet. Bara tre av riksdagspartierna tar nämligen upp kulturfrågorna i sina valprogram. Socialdemokraterna vill bland annat stärka barn- och invandrarkulturen och införa fri entré på de statliga museerna. Folkpartiet kritiserar regeringens satsning på digital-tv, men stöder tanken på gratis inträde till museerna. Vänsterpartiet vill bryta ediekoncentrationen. Anledningen till att kulturen inte tar större plats, är enligt förre kulturministern Bengt Göransson att frågorna ofta saknar konfliktperspektivet. Det är alltså inte bara att säga ja eller nej.