Nytt förslag mot Kalmars bostadsbrist

Att sälja ut hyresrätter i Kalmar för att få in pengar till att bygga nya billiga hyreslägenheter är inte det bästa sättet att lösa bostadsproblemen i staden. Det anser socialdemokraten Mona Jeansson, som är ordförande i samhällsbyggnadsnämdnen, apropå centerpartiets utspel igår.
Enligt henne vill socialdemokraterna istället satsa på andra billiga lösningar. Bland annat på hus som är lätta och billiga att bygga, så kallade Bo-klokhus, och det kommer Enligt Mona Jeansson att ge minst lika många billiga lägenheter som centern kan få fram genom sitt förslag. Men centerns Anders Andersson säger till P4 kalmar att socialdemokraternas förslag om bo-klokhusen inte behöver ersätta deras förslag om att sälja ut hyresrätter, utan de båda förslagen kan med fördel kombineras menar han.